Het Agrarisch Import Platform (AIP) heeft aan de wieg gestaan van CLIENT IM- en EXPORT

 

 

 

Het succesvolle traject tussen het bedrijfsleven en de Nederlandse overheid, dat resulteerde in CLIENT IM- en EXPORT is een directe spin-off van het Agrarisch Import Platform. Destijds gaf het AIP de stoot richting het Ministerie van LNV om de ‘digitaliserings-agenda' serieus op te pakken.

Met grote betekenis voor het importerende en exporterende bedrijfsleven. Deze inzet van overheid en bedrijfsleven blijft een belangrijke motivatie om op een zelfde wijze gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Verdergaande digitalisering is dan een belangrijke sleutel.

For the importance of further steps in the world see also: http://agrarischimportplatform.simplesite.com/445231621 

Deel deze pagina