AIP- Actie-agenda

 

 

 

Het Agrarisch Import Platform (AIP) probeert, samen met de bij haar aangesloten organisaties op diverse niveaus aandacht te vragen voor de thema’s en vraagstukken die van belang zijn voor bescherming en verbetering van Nederland Handelsland. In acht nemende het gegeven dat het Nederlandse belang bij invoer (mainports) uitzonderlijk groot is. De overheid, en dat geldt in sterke mate voor de Europese, gaat niet a priori uit van de grootte en daarmee de eigen (professionele!) dynamiek van de Nederlandse situatie.

Welke thema’s, bedreiging en kansen ziet het AIP op korte, middellange en langere termijn?

 • Duurzaamheidaspecten die samenhangen met invoer
  • Verspilling als gevolg van soms niet goedkeuren (weigeren) op formele gronden
  • Imagoproblemen vanwege oorsprong
  • Greendeal
 • Inspectie en controles meer richten op de échte risico’s: risico gebaseerde benadering waardoor bedrijven die goed en adequaat presteren worden bevoorrecht ten nadele van bedrijven die onderpresteren (bonus/malus)
 • Imago invoer verbeteren: invoer neemt toe en is nodig om ‘eigen productie’ adequaat aan te vullen (ook re-export)
 • Meer en beter zicht op de diverse invoerstromen
 • Idem op het geheel van de keurketen (nodig om deze verder te optimaliseren) 
 • Werk maken van digitalisering van de "documenten-stroom"
 • Bescherming belangen keurketen gedurende de Corona-crisis

Deel deze pagina